Stopień ochrony IP produktów COMPEX do rozdzielni elektrycznych

 

Cały asortyment ze stali nierdzewnej w katalogu Compex dla paneli elektrycznych jest testowany przez akredytowane laboratoria w celu sprawdzenia stopnia ochrony IP. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca stopnie ochrony IP produktów Compex:

STOPIEŃ OCHRONY RODZINA PRODUKTÓW
IP66 Obudowa z pojedynczymi drzwiami pełnymi CC
IP55 Obudowa z podwójnymi drzwiami pełnymi CC
IP66 Obudowa z pojedynczymi drzwiami typu poliwęglanu CL
IP66 Obudowa z pojedynczymi drzwiami pełnymi hygenic design CH
IP66 Puszki przyłączeniowe SC
IP66 Szafy modułowe z pojedynczymi drzwiami pełnymi MC
IP55 Szafy modułowe z podwójnymi drzwiami pełnymi MC
IP66 Szafy modułowe z pojedynczymi drzwiami pełnymi typu poliwęglanu ML
IP66 Szafy kompaktowe z pojedynczymi drzwiami pełnymi FC
IP55 Szafy kompaktowe z podwójnymi drzwiami pełnymi FC

Wskazane powyżej stopnie IP odnoszą się do produktów katalogowych, bez otworów. W przypadku otworowania, zastosowane w nich następnie komponenty elektroniczne i elektryczne muszą mieć odpowiednie właściwości i być prawidłowo zainstalowane, aby przywrócić pożądany stopień ochrony IP.

 

Stopień ochrony IP (Ingress Protection Code) jest standardem przyjętym na arenie międzynarodowej, używanym jako narzędzie do oceny i klasyfikacji stopnia ochrony obudów urządzeń elektrycznych przed wnikaniem ciał stałych i obcych cieczy. Jest regulowany przez normę IEC EN 60529/1997 i opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną.

Stopień ochrony jest oznaczony stałym członem IP i dwiema cyframi oraz ewentualnie dwiema dodatkowymi literami. Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony obudowy przed ciałami stałymi różnej wielkości, druga zaś przed dostępem cieczy. Dodatkowe litery służą do wskazania stopnia ochrony przed dostępem człowieka oraz ochrony przyjętego materiału. Na przykład IP66 oznacza obudowę, która jest całkowicie chroniona przed kurzem i chroniona przed falami i silnymi strumieniami wody.

PIERWSZA CYFRA
Ochrona przed ciałami stałymi
DRUGA CYFRA
Ochrona przed dostępem płynów
0 Brak ochrony 0 Bez ochrony
1 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej 1 Ochrona przeciw penetracji kropel wody spadających pionowo
2 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej 2 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°
3 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej 3 Ochrona przeciw penetracji kropel wody spadających do 60° w stosunku do osi pionowej
4 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej 4 Ochrona przeciw penetracji przez rozpryski wody ze wszystkich kierunków
5 Ochrona przed pyłem (brak szkodliwych osadów) 5 Ochrona przeciw penetracji przez laną strugę wody ze wszystkich kierunków
6 Całkowita ochrona przeciw penetracji przez pył 6 Ochrona przeciw penetracji przez strumienie wody ze wszystkich kierunków
7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie
8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
9K STOPIEŃ OCHRONY IP 9K Ochrona przed wnikaniem strumieni wody o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze

Dodatkowa litera

Litera Ochrona
A Ochrona przed dostępem wierzchem dłoni
B Ochrona przed dostępem palcem
C Ochrona przed dostępem narzędziem
D Ochrona przed dostępem drutem

Litera uzupełniająca

Litera Znaczenie
H Aparatura wysokiego napięcia
M Badania na szkodliwe działanie wnikającej wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są w ruchu.
S Badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są nieruchome
W Nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony
^ Top